Zum Seiteninhalt springen

Az első atommaghasadást neki köszönhetjük

Lise Meitner kutatásai a legnagyobb elismerést érdemlik, különösen annak fényében, hogy Poroszországban a nők 1909-ig nem tanulhattak, és nem léphettek be az előadó- és kísérleti termekbe. 

Kutatta a radioaktivitást, a sugárzás hatásait, és felfedezte a radioaktív izotópokat és nuklidokat, amivel fontos ismeretekre tett szert az atommagok szerkezetéről és a radioaktív bomlásról. Eredményei lehetővé tették a maghasadás első értelmezését ésaz atomenergia későbbi felhasználását.

1906-ban doktorált fizikából a Bécsi Egyetemen. 1907-ben, berlini tudományos képzése során találkozott Otto Hahnnal, akivel 30 évig dolgozott együtt. 1926-ban a Friedrich Wilhelm Egyetem fizikaprofesszorává nevezték ki. 1938-ban a náci rezsim elől Svédországba menekült, és ott folytatta kutatásait a Nobel Intézetben. 1947-től a stockholmi Királyi Technológiai Intézet atomfizikai tanszékét vezette, és vendégprofesszori feladatokat látott el az Egyesült Államokban.