Zum Seiteninhalt springen

Její výzkum ukazuje, co hýbe trhy

Odborné znalosti Dorothey Küblerové v oblasti experimentálního ekonomického výzkumu jsou mezinárodně žádané. Je ředitelkou oddělení tržního chování ve Výzkumném centru sociálních věd v Berlíně, profesorkou ekonomie na Technické univerzitě v Berlíně, členkou vědeckého poradního sboru Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky, místopředsedkyní Einsteinovy nadace v Berlíně a přední členkou různých mezinárodních odborných sdružení. 

Na počátku své kariéry studovala ekonomii a filozofii ve Filadelfii a Berlíně a práva v Kostnici. Po absolvování postgraduálního programu aplikované mikroekonomie na Svobodné univerzitě v Berlíně pracovala jako vědecká asistentka na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V roce 1997 zde získala doktorát a v roce 2003 habilitovala. O rok později byla jako první žena jmenována na katedru ekonomie a managementu na Technické univerzitě v Berlíně.