Zum Seiteninhalt springen

První berlínská vědkyně s doktorátem

Když se Elsa Neumannová rozhodla zasvětit svou budoucnost vědě, zdálo se toto úsilí téměř nemožné. Na konci 19. století neměly ženy v Prusku přístup k běžnému univerzitnímu studiu. Proto nejprve absolvovala učitelskou zkoušku a poté navštěvovala soukromé hodiny u různých profesorů.

Díky těmto znalostem, zvláštnímu povolení svých budoucích profesorů a podpoře svých sponzorů Emila Warburga a Maxe Plancka mohla studovat fyziku, matematiku, chemii a filozofii na univerzitách v Berlíně a Göttingenu.

V roce 1898 získala od ministerstva kultury povolení k doktorskému studiu, které dokončila ještě téhož roku jako první žena v Berlíně s doktorátem cum laude. Od roku 1899 Elsa Neumannová pracovala a bádala jako soukromá vědecká pracovnice, protože to nebylo ženám na státních institucích povoleno. O tři roky později zemřela při laboratorní nehodě. Od roku 2010 jsou po Else Neumannové pojmenována doktorandská stipendia spolkové země Berlín.