Zum Seiteninhalt springen

První profesorka ve Weddingu

Profesorka informatiky byla první a jedinou ženou v mnoha věcech, které dělala. Působivá kariérní dráha Ingeborg Meising vedla z berlínské Technické vysoké školy, kterou absolvovala v roce 1942, na Univerzitu Friedricha Wilhelma, kde jen o tři roky později získala doktorát a následně složila dvě státní zkoušky na učitelství.

Od roku 1950 vyučovala na Státní technické škole v Beuthu - jako jediná žena v oboru technických a přírodovědných předmětů. Když ji ředitel následně odmítl přijmout, přešla v roce 1954 na Státní inženýrskou školu pro stavební inženýrství a vypracovala se na pozici vedoucí stavební inženýrky. Po založení dnešní berlínské Vysoké školy aplikovaných věd v roce 1971 se stala její první profesorkou a první držitelkou katedry C3 pro matematiku a zpracování dat. Byla také vedoucí tamního výpočetního střediska.

Za své zásluhy, mimo jiné v oblasti rovných příležitostí žen v technických profesích, byla v roce 1981 vyznamenána Řádem za zásluhy Spolkové republiky Německo.