Zum Seiteninhalt springen

Průkopnice genderových studií

Je považována za jednu z průkopnic ženských a genderových dějin v německy mluvícím světě. Za svůj historický výzkum byla vyznamenána Spolkovým křížem za zásluhy. Spolková země Berlín jí udělila medaili Louise Schroederové. Od roku 2016 je berlínskou městskou starší.

Karin Hausenová studovala historii, germanistiku a sociologii na univerzitách v Berlíně, Marburgu, Münsteru, Paříži a Tübingenu a v roce 1969 získala doktorát na Svobodné univerzitě v Berlíně. V letech 1978-1995 působila jako profesorka hospodářských a sociálních dějin na Historickém ústavu Technické univerzity v Berlíně. V letech 1995-2003 byla zakladatelkou a ředitelkou Centra pro interdisciplinární ženská a genderová studia na Filozofické fakultě Technické univerzity v Berlíně.

Více než 17 let byla angažovanou spoluredaktorkou časopisu L'Homme. Evropského časopisu pro feministické dějiny.