Zum Seiteninhalt springen

Zasloužila se i za první jaderné štěpení

Výzkum Lise Meitner si zaslouží nejvyšší uznání - zejména ve světle skutečnosti, že až do roku 1909 nesměly ženy v Prusku studovat ani vstupovat do přednáškových a experimentálních místností. 

Zabývala se výzkumem radioaktivity, účinky záření a objevila radioaktivní izotopy a nuklidy. Přitom poskytla důležité poznatky o struktuře atomových jader a radioaktivním rozpadu. Její objevy umožnily první výklad jaderného štěpení a pozdější využití jaderné energie.

V roce 1906 získala na Vídeňské univerzitě doktorát z fyziky. V roce 1907 se během své vědecké stáže v Berlíně seznámila s Otto Hahnem. Pracovala s ním 30 let. V roce 1926 byla jmenována profesorkou fyziky na Univerzitě Friedricha Wilhelma. V roce 1938 uprchla před nacistickým režimem do Švédska, kde pokračovala ve výzkumu v Nobelově institutu. Od roku 1947 vedla oddělení jaderné fyziky na Královském technickém institutu ve Stockholmu a působila jako hostující profesorka v USA.