Zum Seiteninhalt springen

Její jméno nese centrum

Německá filozofka se velmi angažovala za rovnoprávnost žen. Dnes nese její jméno Centrum genderových studií Margherity von Brentano na Svobodné univerzitě v Berlíně a také cena, která se uděluje za mimořádné úspěchy v oblasti genderových studií a rovnosti. 

Margherita von Brentano studovala filozofii, historii, německý a anglický jazyk a literaturu v Berlíně a později ve Freiburgu, kde také v roce 1948 získala doktorát. V následujících letech publikovala ve vědeckých časopisech a na počátku 50. let pracovala jako redaktorka v rozhlase Südwestfunk. Zde založila školní rozhlasový pořad, který se pod jejím vedením intenzivně zabýval národním socialismem. V roce 1956 nastoupila na místo ve Filosofickém ústavu Svobodné univerzity v Berlíně. V roce 1970 byla jako první žena zvolena viceprezidentkou Svobodné univerzity v Berlíně, kde jako profesorka vyučovala a bádala až do roku 1987.